Үйл ажиллагаа

2021

Tuesday, 23.03.2021

Таримал ургамлын сорт сорилт, үр үржүүлэг сэдэвт цахим сургалт зохион байгууллаа

Тус төслөөс ХХААХҮЯ, МХЕГ, ХААИС, УГТХ-тэй хамтран “Таримал ургамлын сорт сорилт, үр үржүүлэг” сэдэвт цахим сургалтыг 3 сарын 23-26-нд амжилттай зохион байгууллаа.
Уг сургалтад аймгуудын ХХААГ-ын агрономчид, МХГ-ын Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагчид, ХААДС-ийн төв болон орон нутгийн харьяа байгууллагуудын шинжээчид, мэргэжилтнүүд, ОБЕГ-ын Улсын нөөц, хүмүүнлэг тусламжийн газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, хувийн хэвшлийн төлөөллүүд зэрэг салбарын холбогдох 120 гаруй оролцогчдыг хамрууллаа. Энэхүү сургалт нь хаврын тариалалтын өмнө хийгдэж буйгаараа цаг үеэ олсон төдийгүй  сорт сорилт, үр үржүүлгийн чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг оролцогч талуудын чадавхыг сайжруулах, нэгдсэн ойлголттой болгох, төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог сайжруулах үндсэн зорилгодоо хүрч чадлаа.

Read more …