Үр сорт, үрийн аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа

2021

Thursday, 19.08.2021

“Дорнод бүсийн үр тарианы үйлдвэрлэл ба үр сорт” сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны Тогтвортой хөдөө аж ахуй төслөөс “Дорнод бүсийн үр тарианы үйлдвэрлэл ба үр сорт” сэдэвт талбайн болон танхим хосолсон сургалтыг 2021 оны 08 дугаар сарын 19-20-ны өдрүүдэд Дорнод аймгийн Халхгол суманд ХХААХҮЯ, Дорнод аймгийн ХХААГ, ХАА-н Халх гол үндэсний бүтээн байгуулалтын бүсийн захиргаа, Дорнод бүсийн сургалт, эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэлийн хүрээлэнтэй хамтран зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтад Дорнод аймгийн Баянтүмэн, Булган, Цагаан-Овоо, Гурванзагал, Сэргэлэн, Халхгол сумдын 30 гаруй тариалан эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл, мөн тус сумдын Хөдөө аж ахуйн Тасгийн мэргэжилтэнүүд оролцлоо.

Read more …

Tuesday, 23.03.2021

Таримал ургамлын сорт сорилт, үр үржүүлэг сэдэвт цахим сургалт зохион байгууллаа

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны Тогтвортой хөдөө аж ахуй төслөөс ХХААХҮЯ, МХЕГ, ХААИС, УГТХ-тэй хамтран “Таримал ургамлын сорт сорилт, үр үржүүлэг” сэдэвт цахим сургалтыг 3 сарын 23-26-нд амжилттай зохион байгууллаа. Уг сургалтад аймгуудын ХХААГ-ын агрономчид, МХГ-ын Таримал ургамлын үр, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагчид, ХААДС-ийн төв болон орон нутгийн харьяа байгууллагуудын шинжээчид, мэргэжилтнүүд, ОБЕГ-ын Улсын нөөц, хүмүүнлэг тусламжийн газрын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, хувийн хэвшлийн төлөөллүүд зэрэг салбарын холбогдох 120 гаруй оролцогчдыг хамрууллаа.

Read more …