Үр сорт, үрийн аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа

2018

Monday, 24.09.2018

Таримал ургамлын үрийн чанарын менежмент

Монгол орны газар тариалангийн салбарын амин чухал нэг сэдэв бол чанартай үрийн үйлдвэрлэл, хангамж, хадгалалтын тухай бөгөөд үүнийг шийдвэрлэхэд хууль эрхзүйн орчин, бүтэц, зохион байгуулалт, удирдлагыг боловсронгуй болгох, санхүүжилт, техник, тоног төхөөрөмжийн хангамжийг сайжруулах, боловсон хүчин, мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах зэрэг цогц үйл ажиллагааг шат дараатайгаар төлөвлөж, хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Тус төслийн нэгдүгээр үндсэн чиглэлийн хүрээнд “Таримал ургамлын үрийн чанарын менежмент” сэдвийн дор германы хөдөө аж ахуйн зөвлөх Др. Гюнтер Мюллерийг 9 дүгээр сарын 25-28-ны хооронд Монгол улсад урьж ажиллууллаа.

Read more …

Sunday, 22.07.2018

"Таримал ургамлын үр үржүүлгийн талбайн хянан баталгаа” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай Монгол Улсын хувьд таримал ургамлын ургалтын хугацаа богино, дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй ган, хэт халалт, эрт цочир хүйтрэлт зэргийн давтамж сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж байгаагаас газар тариаланг үр ашигтай эрхлэхэд хүндрэл учирдаг. Монгол улс 2018 оны хавар нийт 494.3 мянган га талбайд тариалалт хийгээд байна. Үүнээс улаанбуудай 342 мянган га-д, төмс 12.7 мянган га-д, хүнсний ногоо 8.1 мянган га-д, тосны ургамал 69.7 мянган га-д, тэжээлийн ургамал 36.6 мянган га-д, эмийн ургамал 947 га-д, жимс, жимсгэнэ 386 га-д тус тус тариалсан байна. Тариалалтад нийт 60 мянган тонн буудайн үр шаардагдах тооцоо гарснаас 50.8 мянган тонн үрийг дотоодоосоо бүрдүүлсэн.

Read more …