Үр сорт, үрийн аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа

2019

Monday, 21.10.2019

„Ургамлын үрийн судалгааны чанарын менежмент“ мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

Ургамлын үрийн шинж чанарыг олон улсын хэмжээнд зөв зүйтэй тогтоон мөн түүнчлэн тэдгээрийг баталгаажуулах явдал нь үрийн шинжилгээний газрын лабораторийн нөхцөл байдал, ажилтан мэргэжилтэнгүүдийн ур чадвар, хэрэглэж буй аргачлалаас ихээхэн хамаарна. Энэхүү ур чадварыг дээшлүүлэн дэмжих зорилгоор “Тогтвортой хөдөө аж ахуй төслийн” хүрээнд Германы Захсэн-Анхалт мужийн Халле Хотын ургамлын үрийн шалган баталгаажуулах газартай хамтран 10-p сарын 21- 25-ны хооронд долоо хоногийн сургалтыг Германы Халле хотод явууллаа. Тус сургалтад Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын лаборатopийн эрхлэгчид Д. Энхтуяа болон И. Ургамалсайхан нар хамрагдав.

Read more …

Monday, 07.10.2019

“Экстейншиний арга зүй - сургагч багшийн сургалт”

Герман Монголын хамтын ажиллагааны Тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл, Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд шинжлэх ухааны ололт нэвтрүүлэх төв хамтран “Хөдөө аж ахуйн нэвтрүүлэх үйлчилгээний сургагч багш бэлтгэх” эрчимжүүлсэн сургалтыг 2019 оны 10 дугаар сарын 7-8-ны өдрүүдэд ХХААХҮЯ-нд амжилттай зохион байгууллаа. Нэвтрүүлэх үйлчилгээний төлөвлөлт, хяналт-үнэлгээ, арга зүйн мэдлэг, практик ур чадвар олгоход чиглэсэн уг сургалтанд Архангай, Баян-Өлгий, Дундговь, Булган, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Дорнод, Орхон, Өмнөговь, Сүхбаатар, Төв, Ховд аймгуудын ХХААГ-ын дарга, нэвтрүүлэх үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүд, ХААҮШУОНТ-ийн мэргэжилтнүүд оролцлоо.

Read more …

Wednesday, 18.09.2019

“Үрийн төмсний чанарын хяналт” онол, практик хосолсон сургалт

Таримал ургамын үрийн хянан баталгаажуулалтын тогтолцоог сайжруулж, хянан баталгаажуулалтыг найдвартай хийх нь газар тариалан эрхлэгчдийн хувьд олон жил эрүүл, найдвартай үрээр тариалах үндэс, цаашилвал хэрэглэгчдийг эрүүл, чанартай бүтээгдэхүүнээр хангах чухал ач холбогдолтой юм.
Герман-Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төслөөс ХХААХҮЯ, МХЕГ, УГТХ, Дархан-Уул Аймгийн ХХААГ, “Элит үр” ХХК-тай хамтран 2019 оны 09 дүгээр сарын 18-19-ний өдрүүдэд Дархан-Уул аймагт “Үрийн төмсний чанарын хяналт” сэдэвт сургалтыг таримал ургамлын үрийн чанарын хяналтын байцаагчид, агрономичид, ЭША-нуудад зориулан зохион байгууллаа.

Read more …

Tuesday, 16.04.2019

Таримал ургамлын хяналтын улсын байцаагчид, шинжээчдийн сургалт зохион байгууллаа

Төслийн үйл ажиллагааны нэг чиглэл нь таримал ургамлын сорт, үрийн аж ахуйн тогтолцоог дэмжих билээ. Энэ хүрээнд таримал ургамлын үрийн чанарын менежмент(тээвэрлэлт, хадгалалт, ариутгал, бэлтгэл), үрийн дээж авах, шинжлэх, тариалангийн зориулалтаар ашиглаж буй талбайгаас хөрсний дээж авах, шинжилгээнд хүргүүлэх, түүнийг шинжлэх, хөрсний шим тэжээлийн бодисын хангамжийг тооцоолох зэрэг газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн амин чухал сэдвээр ХХААХҮЯ, МХЕГ-тай хамтран 2019 оны 4 сарын 16-19-ны өдрүүдэд дөрвөн өдрийн онол, дадлага хосолсон сургалт зохион байгууллаа.

Read more …