Тогтвортой хөрс ашиглалт чиглэлээр үйл ажиллагаа

2019

Friday, 26.07.2019

“Хөрсний шинжилгээний арга, аргачлалын нэгдмэл байдал”

“Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төслөөс ХХААХҮЯ, ХААИС, УГТХ-тэй хамтран 2019 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр “Хөрсний шинжилгээний арга, аргачлалын нэгдмэл байдал - Монгол, герман мэргэжилтнүүдийн туршлага солилцох уулзалт хэлэлцүүлэг”-ийг зохион байгууллаа. Тус уулзалт, хэлэлцүүлэгт УГТХ-ийн Хөрс, агрохимийн лаборатори, ХААИС-ийн Агроэкологийн сургуулийн Хөрс, агрохимийн лаборатори, ШУА-ийн Газарзүй – Геоэкологийн хүрээлэнгийн Хөрс судлалын лаборатори, МХЕГ-ын төв лаборатори, МУИС-ийн Хөрсний лаборатори, Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, УХХ-ийн  мэргэжилтнүүдээс гадна Инженер Геодези ХХК, Гацуурт ХХК, НАРТ ШУҮН Консалтинг ХХК-ийн Хөрсний итгэмжлэгдсэн лаборатори зэрэг хувийн компаниудын төлөөлөл болох 50 гаруй мэргэжилтнүүд, хөрс судлаачид оролцлоо.

Read more …

Friday, 28.06.2019

"Тариалангийн хөрсний менежмент, бордох технологи" семинар амжилттай зохион байгуулагдлаа

Атар газар эзэмшсэний 60 жилийн ойг угтах бүтээлч ажлын аяны хүрээнд ХХААХҮЯ, “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төсөл болон Ургамал Газар Тариалангийн Хүрээлэн “Тариалангийн хөрсний менежмент, бордох технологи” семинарыг 2019 оны 6 дугаар сарын 28-нд Дархан хот дахь УГТХ-д хамтран зохион байгуулав. Хөрс хамгаалах тариалангийн технологи болон бордооны зохистой хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн тус семинарт Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв, Орхон аймгийн үр тариа, төмс, хүнсний ногоо үйлдвэрлэгчид, аймаг, сумдын агрономчдын төлөөлөл нийт 97 хүн оролцлоо.

Read more …

Thursday, 20.06.2019

“Ургамал хамгааллын зохистой дадал” дэлгэрүүлэх cургалт зохион байгууллаа

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төслөөс ХХААХҮЯ-ны ГТБХЗГ, УХЭШХ, УГТХ, Дархан-Уул аймгийн ХХААГ-тай хамтран 2019 оны 06 дугаар сарын 20-21-ний өдрүүдэд Дархан-Уул аймагт “Ургамал хамгааллын зохистой дадал дэлгэрүүлэх сургалт”-ыг зохион байгууллаа. Сургалтыг хөтөлбөрийг тус төслөөс УХЭШХ-ийн эрдэмтэн судлаачидтай хамтран боловсруулсан “Ургамал хамгааллын зохистой дадлын мэргэшүүлэх сургалтын концепц”-ийн агуулгын хүрээнд бэлтгэсэн бөгөөд онолын мэдлэгийг УХЭШХ-ийн эрдэмтэд, дадлага туршлагын ажлыг ХБНГУ-ын “Дойла-Нийнбург” сургалтын төвийн сургагч багш Рольф Сийлинг удирдан явууллаа.

Read more …

Tuesday, 18.06.2019

“Ургамал хамгааллын зохистой дадал хэвшүүлэх сургагч багш бэлтгэх сургалт”зохион байгууллаа

Хүнсний аюулгүй байдлын нэг үндсэн суурь нь газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ургамал хамгааллын бодис/пестицид/ыг зохистой хэрэглэх билээ. Үр тарианы томоохон аж ахуйн нэгжүүд өөрийн агрономчтой, олон жил тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлж буй зэргээс шалтгаалан ургамал хамгааллын бодисыг харьцангуй зохистой ашиглаж байна. Харин төмс, хүнсний ногоо тариалагчид жижиг талбайд олон төрлийн таримал тариалдгаас гарал үүсэл нь тодорхойгүй, эрдэм шинжилгээний байгууллагаар туршигдаж баталгаажуулаагүй, хэрэглэх заавар, тун хэмжээ нь мэдэгдэхгүй, гарах үр дүн, нөлөө нь ойлгомжгүй пестицидыг урд хөршөөс хяналтгүйгээр оруулж ирж, талбайдаа ашиглаж байгаа нь ихээхэн эрсдлийг бий болгож байна.

Read more …