“Тогтвортой газар тариалан” зөвлөгөөн зохион байгууллаа

Монгол Улсын Засгийн газраас хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилтийг ханган тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалах, сэлгээний таримлын нэр төрлийг олшруулах, тариалалтад таримлын сэлгээг хэвшүүлэх, улмаар эрчимжсэн мал аж ахуйн тэжээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх зэрэг олон үйл ажиллагааг цогц байдлаар хэрэгжүүлж байна. Энэ хүрээнд ХХААХҮЯ-наас 2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр “Тогтвортой газар тариалан-2018” зөвлөгөөнийг “Газар тариалан-эрчимжсэн мал аж ахуйн тэжээлийн хангамж” дэд сэдвийн дор Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгууллаа. Тус зөвлөгөөнд ХХААХҮЯ-ны ГТБХЗГ, МХЕГ, ОБЕГ, үр тарианы үйлдвэрлэл түлхүү хөгжсөн аймгуудын ХХААГ-ууд, ХААИС-ийн харъяа УГТХ, УХХ, МААЭШХ, ТЭДС, “Халх гол” төсөл, салбарт хэрэгжиж буй олон улсын байгууллагуудын болон аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөллүүд уригдаж оролцлоо.

Зөвлөгөөнд ГТБХЗГ-аас төрийн бодлого, үйл ажиллагаа, УГТХ-ээс үр тарианы таримлын үр, сортууд, УХХ-ээс монгол орны үр тарианы таримлын уламжлалт болон сайжруулсан сэлгээ бүхий тариалалтын технологи, МААЭШХ-ээс монгол орны бэлчээр, тэжээлийн судалгаанууд, малын тэжээлийн хангамж, тэжээлийн таримлын төрөл, сортууд зэрэг сэдвүүдээр тус тус мэдээлэл, танилцуулга хийлээ. “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төсөл уг зөвлөгөөнийг хамтран зохион байгуулсан бөгөөд ХБНГУ-ын хөдөө аж ахуйн зөвлөх Алфонс Гөбэлийг Монгол Улсад урьж ажиллууллаа. Тэрээр монгол орны нөхцөлд нийцтэй тэжээлийн ургамлын тариалан, хураалтын технологи, тэдгээрийн логистик зэрэг сэдвээр германы туршлага, ололт амжилтаас танилцууллаа.

Оролцогчид энэ удаагийн зөвлөгөөнд ач холбогдол өгч, тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг сайжруулах, хамгаалах, газар тариалангийн бүс нутгийг тогтоосон, тариалангийн талбайг хашаажуулах ажил эхэлсэн, эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх, түүний тэжээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх зэрэг төрийн бодлогуудын хэрэгжилтийг харилцануялдаатай байдлаар хангаж байгаад баяртай, сэтгэл ханамжтай байлаа. Түүнчлэн зөвлөгөөний агуулга, илтгэлүүдийн мэдээлэл, илтгэгч нарын ур чадварыг өндрөөр үнэлж байлаа. Тогтвортой хөдөө аж ахуй төслөөс цаашид “Тогтвортой газар тариалан” зөвлөгөөнийг жил бүр уламжлан болгон, тухайн жилийн дэд сэдвээр ХХААХҮЯ-ны бодлогын нэг чиглэлийг дэд сэдвээр сонгон хамтран зохион байгуулж байхаар тогтлоо.

Go back