“Үндэсний хэмжээний хөрсний лабораториудын арга, аргачлалын нэгдмэл байдал” сэдэвт семинар амжилттай зохион байгуулагдлаа

2016 онд шинэчлэн батлагдсан Тариалангийн тухай хуульд тариалангийн газрын хөрсийг хамгаалах, сайжруулах чиглэлээр тариалан эрхлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, тариалангийн асуудал хариуцсан нутгийн захиргааны байгууллага, итгэмжлэл бүхий лабораториудын хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, тэдгээрийн хоорондын харилцааг нарийвчлан зааж өгсөн. Тухайлбал, иргэн, аж ахуйн нэгж тариалангийн талбайг хаших, ойн зурвас байгуулах, сүрлэн хучлага тогтоох, сэлгээнд буурцагт ургамал тариалах, эрдэс, органик бордоо, ургамал хамгааллын цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, төлөвшүүлэх, талбайн түүхэнд хөрс хамгааллын арга хэмжээг тусгах, хөрсний шинжилгээг таван жил тутам хийлгэхээр хуульчилсан.

Энэ хүрээнд хөрсний нарийн шинжилгээг олон улсын чанар, стандартад нийцснээр гүйцэтгэж чадах хөрсний лабораториудыг үндэсний хэмжээнд бий болгох, тэдгээрийн шинжилгээний арга, аргачлал нэгдмэл байх, улмаар аль ч лабораторийн шинжилгээний хариу бусад лабораториудын хариутай дүйцэж байх шаардлага тулгарч байна. Энэ түвшинд хүрэхийн тулд хөрсний лабораториуд хамтран ажиллах хүсэл сонирхолтой байх, нэгдсэн арга, аргачлалаар шинжилгээ хийх, харилцан мэдээлэл солилцох,хүний нөөцийг чадавхижуулах чиглэлээр хамтарсан сургалт, семинарыг тогтмол зохион байгуулах хэрэгтэй болно.

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төслийн үйл ажиллагааны нэг үндсэн чиглэл нь тариалангийн талбайн хөрсний тогтвортой хамгаалалт, ашиглалт бөгөөд дээр дурдсан хэрэгцээг хангах зорилгоор ХХААХҮЯ, ХААИС, УГТХ-тэй хамтран УГТХ-ээс санаачилсан “Үндэсний хэмжээний хөрсний лабораториудын арга, аргачлалын нэгдмэл байдал” сэдэвт семинарыг дэмжиж ажиллалаа. Тус семинар Дархан-Уул аймагт 2018.05.10-11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж, хөрсний шинжилгээ хийдэг лабораториуд болох ХААИС-ийн Хөрсний лаборатори, ШУА-ийн Газарзүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн Хөрсний лаборатори, тус хүрээлэнгийн Хөрсний экологийн лаборатори, МХЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа, лаборатори, Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгийн МХГ-уудын лабораториуд, УГТХ-ийн Хөрс агрохимийн лаборатори, Агроэкологи бизнесийн сургуулийн Хөрс агрохимийн лаборатори, түүнчлэн “Гацуурт” ХХК, “Инженер, геодези” ХХК-ийн лабораториудын төлөөллүүд буюу 30 гаруй оролцогчдыг хамруулсан үйл ажиллагаа боллоо.

Семинараар Монгол орны тариалангийн талбайн ашиглалтын өнөөгийн байдал, сайжруулах, хамгаалах талаар баримталж буй төрийн бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, цаашдын зорилт, хөрсний лабораториудын шинжилгээний арга, аргачлал нэгдмэл байхын ач холбогдол, Дэлхийн Хөрсний Лабораториудын Сүлжээ /ДХЛС-GLOSOLAN/, Азийн Хөрсний Лабораториудын Сүлжээ/SEALNET/ байгууллагуудын бүтэц, зохион байгуулалт, хамтын ажиллагаа, олон улсын хөрсний шинжилгээний стандартууд болон монголын хөрсний лабораториудын танилцуулгууд, тулгамдаж буй асуудлуудын талаар харилцан мэдээлэл солилцож, хэлэлцүүлэг өрнүүллээ.

Семинарт оролцогчид “Монголын Хөрсний Лабораториудын Сүлжээ”-г байгуулахыг санал нэгтэйгээр дэмжиж, тэргүүн, нарийн бичиг, удирдах зөвлөл 7 гишүүнтэй байхаар тохиролцож, нэр дэвшигчдийг санал хураалтаар сонголоо. Цаашид сүлжээнд хамрагдсан хөрсний лабораториуд харилцан мэдээлэл солилцох, шинжилгээний арга, аргачлалаа нэгдмэл байдлаар хэрэгжүүлэх, итгэмжлэлд хамрагдах, боловсон хүчнийг чадавхижуулах чиглэлээр хамтран ажиллахаар тогтлоо. Ингэснээр өөрийн оронд төдийгүй олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх лабораториуд бий болох эхний алхамыг хийлээ.

Go back